กระดานถามตอบ

ไปสมัครสมาชิกสมทบที่สหกรณ์ได้มั้ยไปพร้อมกับสมาชิกสามัญ ในกรณีที่เป็นบุตรของสมาชิกสามัญ


ลบ แก้ไข
หมวด : สมาชิกภาพ

กรอกใบสมัครสมาชิกสมทบ (ไปกรอกที่สหกรณ์หรือถ้าให้โหลดขอความกรุณาแจ้งlinkให้ด้วยค่ะ)และใบเปิดบัญชีออมทรัพ์ *โดยให้หัวหน้าหน่วยบริการเซ็นรับรอง*

***ให้หัวหน้าหน่วยบริการเซ็นรับรอง*** = สามารถไปพบได้ในสหกรณ์วันนันเลยหรือไม่ค

ไม่ทราบจริงๆว่าต้องพบใครขอเซ็นต์อย่างไร คาดว่าเป็นสมาชิกสามัญสังกัดหน่วยเวียงพิงค์1
ถ้าสมาชิกสามัญพาบุตรไปสมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องทำอย่างไรบ้าง
เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดเงินฝากธ.กรุงไทย ไปสมัครเปิดบัญชีต่างๆวันนั้นเลยได้หรือไม่คะ
แล้วถ้ายังไม่มีบัตร ATM มีแต่บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของ ธ.กรุงไทย จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ATMที่สหกรณ์ได้บัตรหรือไม่คะ
ขอบคุณค่ะ

โดย K.P เมื่อ 29 ม.ค. 60 21:59 น. IP 1.1.165.***
  • แชร์
ลบ
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.cmcoop.or.th/document.php?id=29
    ใบเปิดบัญชีออมทรัพย์ http://www.cmcoop.or.th/document.php?id=32 ค่ะ
2. ต้องดำเนินการสอบถามหัวหน้าหน่วยบริการเองค่ะ ว่าจะเดินทางมาสหกรณ์เมื่อไหร่ เนื่องจากไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอน
3. สามารถสอบถามเบอร์หัวหน้าหน่วยบริการได้ที่เบอร์ 053-851888 ต่อ 0 งานประชาสัมพันธ์ค่ะ
4. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
    4.1  เป็นบุคคลในครอบครัว (บิดา /มารดา/ บุตร/ คู่สมรส)   ของสมาชิกสามัญหรือ
           เป็นครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
    4.2  อายุตั้งแต่ 20  - 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
    4.3  สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่า 500 บาท
    4.4  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท
    นำเอกสารใบสมัคร ใบเปิดบัญชีออมทรัพย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสมทบค่ะ
5. การเปิดบัญชีออมทรัพย์ ATM จะกดผ่านตู้ธ.กรุงไทย โดยใช้บัตร ATM ของธนาคาร หากสมาชิกไม่มีบัตร รบกวนติดต่อทำบัตร ATM ของธ.กรุงไทยก่อนค่ะ
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 96.30.71.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส