ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 15:53 น.

ปฏิทินการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2563

ปฏิทินการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2563 กรมธรรม์...

โดย admin -  วันที่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 09:47 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:56 น.

ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี The Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 10:25 น.

โครงการ CSR ประจำปี 2562 พิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำนวยการโรงเรียน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 12:14 น.

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม วันที่ 30 ธันวาคม 2562

สหกรณ์ฯ ขอประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่จึงเป็นช่วงเวลา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 10:05 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยนายธนากร เม่นแต้ม ...

อัลบั้มภาพ