ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 09:32 น.

รายการเงินรอตรวจสอบของสมาชิก

เงินของสมาชิกท่านใด.......? ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมาแล้วไม่แจ้งให้ทราบว่าเป็นของใคร ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 14:11 น.

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ระว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 14:06 น.

​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 13:41 น.

​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ๋ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 09:49 น.

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 15:41 น.

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายณัฐพงศ์ มะโนคำ และนายไมตรี ธินะ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย admin -  วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 12:39 น.

การสอบราคาจัดจ้างผู้รับจ้างทำความสะอาดสำนักงาน

การสอบราคาจัดจ้างผู้รับจ้างทำความสะอาดสำนักงาน

โดย admin -  วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 12:28 น.

สอบราคาจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย

สอบราคาจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 10:42 น.

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติวาตภัย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย นายอเนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ...

อัลบั้มภาพ