ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 14:09 น.

นักศึกษา ม.แม่โจ้ สัมภาษณ์ รองผู้จัดการ เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์

นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 16:12 น.

อบรมวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)

นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 15:44 น.

การฝึกอบรมโครงการวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2561 "หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ"

เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย admin -  วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 น.

เกษียณอย่างเกษม ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 11:09 น.

ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 10:34 น.

เข้าร่วมวางพวงหรีดเคารพศพนายทรงพล ยาวุฒิ อดีตรองประธานสหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561นำโดยนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมเคารพศพนายทรงพล ...

อัลบั้มภาพ