ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย admin -  วันที่ 07 ต.ค. 2562 เวลา 08:51 น.

ซื้อ/ชำระหุ้น ชำระหนี้ และฝากเงิน ได้ที่เค้าน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สมาชิกสามารถนำ CMCOOP Bill Payment ไปชำระได้ที่เค้าน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 15:27 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14:50 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษา,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 14:28 น.

การอบรมวิชาชีพทั่วไป หลักสูตรช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เปิดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ ...

อัลบั้มภาพ