ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 2)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 16:30 น.

เชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 1)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 6 ครั้งที่ 2

ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรและชี้แนะ การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการสัมมนา “พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์”

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ...

อัลบั้มภาพ