ข่าวประกาศอื่นๆ

ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และ ระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

โดย admin
 วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.
 2866
ข้อบังคับสอ.ชม. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

และ

คำสั่งให้หน่วยบริการลงนามเอกสาร
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
ระเบียบว่าด้วยหน่วยบริการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)