การเงิน

ขอนำเงินปันผล-เฉลี่คืน เข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ

โดย admin
 วันที่ 01 ต.ค. 2560 เวลา 10:14 น.
 3892
หนังสือแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินปันผล – เฉลี่ยคืน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
***กรุณาส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2560***


สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์นำเงินปันผล – เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ
ทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ให้แก่หน่วยบริการดำเนินการต่อไป