ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 05 ต.ค. 2559 เวลา 10:01 น.
 1229
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย เข้าพบปะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมีนายธนู  มีสัตย์  ประธานกรรมการ นายจรูญ  วงค์คำ ผู้จัดการ และนางอัญชลี รองผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ