ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพลูกจ้างประจำ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 08:47 น.
 1121
เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม  2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัด โครงการฝึกอบรมวิชาชีพลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร “การติดตั้ง  การซ่อม  การบำรุงรักษาและการสร้างความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าในอาคารในสถานศึกษา”    ณ โรงเรียนวัดร้องอ้อ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธนู  มีสัตย์  ประธานกรรมการให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โดยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 250 คน