ข่าวกิจกรรม

ธนาคารธนชาตเข้าพบผู้บริหารและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 12:36 น.
 778
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากธนาคารธชาต เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ นายธนู  มีสัตย์  ประธานกรรมการดำเนินการ และนายจรูญ  วงค์คำ  ผู้จัดการ