ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกาฬสินธุ์ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:05 น.
 765
            เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดย นายธนากร  เม่นแต้ม  รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกาฬสินธุ์ จำกัด จำนวน 5 ท่าน  โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์