ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:23 น.
 1040
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายธนากร  เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด จำนวน 90 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกชั้นนำ และฝ่ายจัดการ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์