ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:35 น.
 881
      วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  โดยมี นายธนู  มีสัตย์ ประธานกรรมการ แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลในการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2559 และร่วมพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 950 คน