ข่าวกิจกรรม

​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 12:40 น.
 480
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์