ข่าวกิจกรรม

พิธีการลงนาม MOU โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และกรรมธรรม์ที่ 6

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 มี.ค. 2560 เวลา 12:31 น.
 465
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และ กรมธรรม์ที่ 6 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  พร้อมนี้ตัวแทนบริษัทผู้รับประกันได้กล่าวแถลงกิจการบริษัท และให้คำรับรองการให้ความคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ตามสัญญาและกรมธรรม์ ณ ห้องกิมเล้ง ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง