ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปีวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 มี.ค. 2560 เวลา 09:46 น.
 491

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียง จำกัด จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 57 ปีแห่งการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมี นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่