ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะและแสดงความยินดี

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 มี.ค. 2560 เวลา 11:22 น.
 535
เมือวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตัวแทนจากธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายเอนก  คำจำรูญ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนำเสนอผลภัณฑ์ใหม่เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่