ข่าวกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 เม.ย. 2560 เวลา 11:47 น.
 573
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย นายอเนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก นายเจนวิทย์  จารุบวร  สมาชิกสามัญ ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย