ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09:40 น.
 516
วันที่ 19 เมษายน 2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ นายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ และนางอัญชลี  อุปนันท์ รองผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และคณะผู้บริหาร โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 5 อำเภอมาร่วมพิธีจำนวนกว่า 400 คน