ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 10:40 น.
 690

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นายอเนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้แก่หน่วยบริการ จำนวน 31 รายการ  ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด