ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก (Workshop For Service Mind 2nd)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 10:46 น.
 21
เมื่อวันที่ 6  เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก (Workshop For Service Mind 2nd)  เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้งานระบบ CMcoop Online บริการด้านสินเชื่อ  โดยมีนายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการร่วมเป็นประธานในพิธีการฝึกอบรม และมีบุคลากรกว่า 20 คน