ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 พ.ค. 2560 เวลา 12:52 น.
 381
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ดุลยการัณย์  ประธานกรรมการ พร้อมทั้ง คณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น