ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนาม MOU กรมธรรมที่ 4

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 น.
 704
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กรมธรรม์ที่ 4 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กับบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เอาประกันจำนวน 4,091 ราย ระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อัตราค่าเบี้ยประกัน 2,500.- บาท ทุนประกันกรณีเสียชีวิตทุกกรณี จำนวน 500,000.- บาท เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุธรรมดา จำนวน 1,000,000.- บาท