ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการอำนวยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13:44 น.
 781
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายเอนก  คำจำรูญ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับและเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์