ข่าวสวัสดิการ

บัญชีรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

โดย admin
 วันที่ 08 ส.ค. 2560 เวลา 09:23 น.
 2072

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560 จัดกิจกรรมดังนี้.-
     1.วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2560 โดยมี นายไมตรี  ธินะ รองประธานกรรมการ ให้เกียรติร่วมเป็น       ประธานในพิธีการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำขนมไทย" ,หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เบื้องต้น” และหลักสูตร "การสร้างแบบตัดเย็บกระโปรงย้วย" เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     2.วันที่ 5-6 นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไปสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.การเพาะเห็ดฟางและต้นกล้างอก 2.การเพาะเห็ดนางรม 3.การปลูกผักสวนครัวและต้นกล้างอก ณ อาคารพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้