ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 09:49 น.
 648
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2560 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธภาพ ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นการยกระดับคุณภาพและเสริมการบริการแก่สมาชิก