ข่าวกิจกรรม

​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ๋ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 13:41 น.
 15
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด จำนวน 39 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์