ข่าวกิจกรรม

​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 14:06 น.
 16
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จำนวน 110 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์