ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีเปิดสำนักงานหน่วยบริการอำเภอกัลยาณิวัฒนา

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 13:22 น.
 522
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายณัฐพงศ์  มะโนคำ  รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส หน่วยบริการอำเภอกัลยาณิวัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เปิดป้ายอาคารสำนักงานหน่วยบริการ  ณ สำนักงานหน่วยบริการอำเภอกัลยาณิวัฒนา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่