ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีเปิดสำนักงานบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 13:51 น.
 759
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นางอัญชลี   อุปนันท์  รองผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดป้ายอาคารสำนักงานบริษัทฯ  ณ โครงการปันนา ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่