ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 12:47 น.
 632
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด เข้าศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ โดย นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ