ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 ต.ค. 2560 เวลา 14:28 น.
 1061

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  จัดโครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560 หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว.21)"  โดยมี นายณัฐพงศ์  มะโนคำ  รองประธานกรรมการ      เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึงได้รับเกียรติในจากวิทยากร 3 ท่าน จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 222 คน