ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมวางพวงหรีดเคารพศพหัวหน้าหน่วยบริการอ.แม่แจ่ม พ่อครูปรีชา ปินคำ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 13:55 น.
 1203
เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2560 นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้วางพวงหรีดและเข้าร่วมเคารพศพ พ่อครูปรีชา  ปินคำ หัวหน้าหน่วยบริการ อ.แม่แจ่ม ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ ณ บ้านพัก ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่