ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 13:20 น.
 1347
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายณัฐพงศ์ มะโนคำ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด จำนวน 25 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่และฝ่ายตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสหกรณ์