การเงิน

แบบฟอร์มใบนำฝาก-ถอน รูปแบบใหม่

โดย admin
 วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 17:13 น.
 10602
ขอแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบนำฝาก-ถอน รูปแบบใหม่

เพื่อลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลและเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิก
สหกรณ์ฯได้เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบนำฝาก-ถอน รูปแบบใหม่ โดยจะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(กรณีสมาชิกท่านใดที่ได้มอบอำนาจการถอนให้กับบุคคลอื่น ขอให้สมาชิกใช้แบบฟอร์มการถอนเงิน รูปแบบใหม่ในการทำธุรกรรม)

UploadImage