ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 13:28 น.
 511
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสมยงค์ คำอ้าย และนายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อาหรือการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ถนนสายห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่