ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยควมร่วมมือ (MOU) กธ.4

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:48 น.
 792
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สอ.ชม. พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ศรีอรุณ ที่ปรึกษาด้านการขาย ผู้แทน บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต ร่วมลงนามสัญญาความตกลงร่วมมือความคุ้มครองโครงการประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมีนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด