ข่าวกิจกรรม

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 09:34 น.
 1123
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  จัดประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561  โดยมี นายสุทัศนื ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม   โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการ เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของสหกรณ์ตลอดทั้งปี ให้หน่วยบริการได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติในการให้บริการสมาชิก อีกทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการในฐานะผู้ให้บริการสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้รับทราบและพิจารณา ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สำนักงานสหกรณ์