ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 11:09 น.
 355
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในโอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบริหารงานสหกรณ์ซึ่งกันและกันโดยมี ร.ต.อ.สุวิทย์   มากด้วง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น