ข่าวสวัสดิการ

กรมธรรม์ 41 และ 42

โดย admin
 วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 10:20 น.
 2133
สำหรับสมาชิกที่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 41 และ 42  ซึ่งครบกำหนดความคุ้มครอง 18 ก.ค. 61 และ 6 ก.ย. 61  ตามลำดับ  
ดังนั้นในเดือนสิงหาคม 2561 จะทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันของทั้ง 2 กรมธรรม์
โดยหักจากบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน  สำหรับสมาชิกที่มียอดเงินคงเหลือพอให้หัก (ยอดเงินฝาก ณ วันที่ 25 ก.ค. 61)  
และ เรียกเก็บ ณ ที่จ่ายจากต้นสังกัด สำหรับสมาชิกที่ไม่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกันหรือมียอดเงินฝากคงเหลือไม่พอให้หัก
รายละเอียดดังนี้
 
กรมธรรม์ที่ 41  ค่าเบี้ยประกันต่อปี 3,050 บาท
กรมธรรม์ที่ 42  ค่าเบี้ยประกันต่อปี 2,200 บาท
 
งานสวัสดิการ
โทร.(053)851888 ต่อ 201-202