ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการร่วมประชุมสัมมนา"กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 09:55 น.
 936

นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
นำ คณะกรรมการอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ 
 เข้าร่วมสัมมนา  "กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์"
จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษจาก นายวรเทพ  เชื้อสุนทร  โสภณ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักอัยการสูงสุด 
งานสัมมนาจัดขึ้น
เมื่อวันที่  22 - 23 กันยายน 2561  ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่  ฮิลล์  ปาร์ค  จ.นครสวรรค์