ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 6

โดย admin
 วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 09:16 น.
 142
เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 6
            ในเดือนมีนาคม 2562  จะดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 6 จำนวนเงิน 2,540.00 บาท เพื่อทำการต่ออายุในปี 2562 (12 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 63) และให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
            สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน เพียงพอสำหรับการถอนชำระ หรือ สมาชิกที่ได้นำเงินมาชำระแล้ว  ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62  จะไม่ดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย
            สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ 
 
            กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
            โทร.(053)851888 ต่อ 200-202