ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญวันครบรอบ 59 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:25 น.
 736
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ   หัวหน้าหน่วยบริการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ร่วมประกอบพิธีทำบุญสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 59 ปี  แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
นับตั้งแต่วันก่อตั้งวันแรกเมื่อ วันที่ 12  มีนาคม  2503  โดยนายจันทร์  สิทธิปราณีต  (ผู้ก่อตั้ง)
งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2562  ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น  2  สนง.สหกรณ์ฯ