ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯจัดงาน ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 15:18 น.
 596

เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2562  ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง  ชั้น 3
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  จัดงาน "ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง จุ้มน้ำ เย็นก๋าย ม่วนใจ๋ หมู่เฮา จาวสหกรณ์"
ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
และเพื่อรดนำดำหัว ขอพร จากท่านสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
ท่านวัลลภ  รุจิราภา  ประธานชมรมหัวหน้าหน่วยบริการ  และ ท่านเอนก  คำจำรูญ  ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ หัวหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก  บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน