ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 7 และ 8

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 15:15 น.
 241
เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 7 และ 8
 
**กรณีได้ทำการดาวน์โหลด app ของสหกรณ์ฯ จะได้รับข้อความนี้ทุกคน ซึ่งข้อความนี้แจ้งสำหรับสมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 7 และ 8 เท่านั้น**
 
            ในเดือนมิถุนายน 2562  จะดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 7 และ 8 จำนวนเงินกรมธรรม์ละ 3,250.00 บาท
(หากทำทั้ง 2 กรมธรรม์ เป็นเงินรวม 6,500.00 บาท) เพื่อทำการต่ออายุในปี 2562 (10 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 63) และให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
            สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน เพียงพอให้ถอนชำระ หรือ ที่ได้นำเงินมาชำระแล้ว  ภายในวันที่ 31 พ.ค. 62 จะไม่ดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย
            สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
            กรณีต้องการยกเลิกต่ออายุกรมธรรม์  สามารถยื่นคำขอได้ ภายในวันที่  31 พ.ค. 62  ทั้งนี้หลักประกันที่เหลือต้องคุ้มครองครอบคลุมภาระหนี้สินที่มีอยู่
 
            กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
            โทร.(053)851888 ต่อ 200-202

หมายเหตุ : แจ้งสำหรับสมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 7 และ 8 เท่านั้น