ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 10:07 น.
 749
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
เมื่อวันเสาร์ที่  18 พฤษภาคม  2562 ณ  ห้องบ้านล้านตอง  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว


      นายธนากร  เม่นแต้ม   ประธานกรรมการศึกษา  ได้กล่าวรายงานถึงหลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์ 
ของการจัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่  ประจำปี 2562  
แก่ท่านสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ภายในงานมีการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิก 2 หลักสูตร 
ได้แก่ "การบริหารความเสี่ยงกับกฎหมายสหกรณ์"  โดยมีนายณฐกร  แก้วดี  กรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรที่ให้เกียรติได้มาบรรยายให้ความรู้ 
และ  หลักสูตร 
"ความสำคัญในการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์"โดยมีนายสุรศักดิ์  ยศปัญญา ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จำกัด เป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่มาบรรยายแก่ผู้แทนสมาชิก 
โดยบรรยากาศการสัมมนาตลอดทั้งวันนั้น 
ผู้แทนสมาชิกได้ให้ความสนใจในเนื้อหาหลักสูตรเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งยังสอบถามท่านวิทยากรทั้งสองท่าน ในประเด็นที่สงสัยกันอย่างหลากหลาย