ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการ CSR ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 14:09 น.
 616
คณะกรรมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
  ในโครงการ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ประจำปี 2562 
โดยมี  นายกำจรเดช  พรหมสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา 
นำทีมคณะกรรมการศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ
 
เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2562  ณ  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่