ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42

โดย admin
 วันที่ 05 ก.ค. 2562 เวลา 10:21 น.
 2316
                                         
เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 42
 
            ในเดือนสิงหาคม 2562 จะดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 42 เป็นจำนวนเงิน 2,300.00 บาท เพื่อทำการต่ออายุปี 2562 (7 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 63) และให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

            สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน เพียงพอให้ถอนชำระ หรือ ที่ได้นำเงินมาชำระแล้ว ภายในวันที่ 31 ก.ค. 62 จะไม่ดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย

            กรณีต้องการยกเลิกต่ออายุกรมธรรม์  สามารถยื่นคำขอได้ ภายในวันที่  31 ก.ค. 62 ทั้งนี้สวัสดิการที่เหลือต้องคุ้มครองครอบคลุมภาระหนี้สินที่มีอยู่

           กรณีสมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 42 ไม่มีการชำระค่าเบี้ยประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้  อาจถูกยกเลิกการคุ้มครอง ซึ่งอาจทำให้สวัสดิการที่เหลือไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด(กรณีเสียชีวิต)

            สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
โทร.(053)851888 ต่อ 200-202