ข่าวกิจกรรม

อบรมวิชาชีพแก่สมาชิก หลักสูตร การเพาะเห็ดและการปลูกลำไยนอกฤดู

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 14:07 น.
 515
         เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมา  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
สหกรณ์ฯได้ดำเนินการเปิดการอบรมใน 3 หลักสูตรวิชา ได้แก่  การอบรมลำไยนอกฤดู การเพาะเห็ดโคนน้อย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและกองเตี้ย /เห็ดหลินจือเพื่อสุขภาพโดยมี นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 
และ นายกำจรเดช  พรหมสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา ได้เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 

พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการด้วย บรรยากาศในห้องปฏิบัติการฝึกอบรม สมาชิกต่างให้ความสนใจในการเรียนการสอนและได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงจากการบรรยายและการสาธิตปฏิบัติของวิทยากรที่เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้