ข่าวกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่า การขยายพันธ์พืช ขนมไทยมงคล อาหารญี่ปุ่น การประดิษฐ์ดอกไม้

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 ก.ย. 2562 เวลา 14:06 น.
 814
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  ได้เปิดโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก  ประจำปี   2562 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562  หลักสูตร  
การเพาะเห็ดถั่งเช่า  การขยายพันธ์พืช ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และเมื่อวันที่ 1 กันยายน  2562  หลักสูตร ขนมไทยมงคล  อาหารญี่ปุ่น  การประดิษฐ์ดอกไม้  
โดยมีท่านสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการด้วย บรรยากาศในห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
สมาชิกต่างให้ความสนใจในการเรียนการสอนและได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงจากการบรรยาย

และการสาธิตปฏิบัติของวิทยากรที่เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ. เชียงใหม่